Webinar

Undvik att MS Teams blir nya filservern - så lyckas ni med governance av Teams

För drygt ett år sedan förändrade pandemin vårt sätt att arbeta och samverka med varandra och den största delen av samverkan sker sedan dess digitalt.

Microsoft Teams har blivit den naturliga lösningen för många organisationer. Det har lett till en stor ökning av implementation av Teams. Som ett resultat, upplever många verksamheter att man inte satte en bra struktur på plats innan ett införande vilket leder till rörighet ju mer Teams används. Ladda ner vårt webinar där vi delar med oss av våra tips och erfarenheter hur man som organisation möjliggör för verksamheten att genom en bra struktur och governance samverka effektivare i Teams.

Ladda ned webinariet genom att fylla i dina kontaktuppgifter!