Download

Webinar: RPA why, what & how?

Ladda ner vårt inspelade Webinar om RPA och få en djupare förståelse för varför RPA och automation är nödvändigt för att klara av framtidens krav på den digitaliserad verksamhet, vad RPA egentligen är och hur en RPA implementation ser ut. 

Webinaret hålls av Fredric Travaglia som är affärsområdesansvarig för Process & Project Management på Enfo, och har en gedigen erfarenhet av att leda projekt- och förändringsarbete med stöd av nya digitala verktyg.