Session: 

Automation with Zervicepoint at Södra Skogsägarna

Speakers:

Maria Magnesjö Nilsson, Södra

Marie Vorrei, Södra

Patrik Gamborn, Enfo